Търсещият човек и търсещият Бог

Дата на събитието

Лекция на доц. д-р Тодор Велчев, заснета и обработена от екип на видеоканала „The Constant“.

„Вселената не само се е развила така, че ние да се появим, но и историята на тази Земя протича така, че ние да се спасим.“
Тодор Велчев

Казват, че човекът е едно вечно търсещо същество. Мога да ви предложа една кратка дефиниция за човек: „единственото същество, което винаги се стреми да излезе извън собствената си дефиниция“. От съществата, които познаваме, той е единственото, надарено не само с разум, но и със способност да „вдигне нос“ от природното си съществуване и да насочи поглед към своето върховно предназначение. Може да го наречем и уникален проект на Бога, създаден за да търси своя Творец. В своята уникалност човекът трябва да е изключителен ценен за Бога, да бъде обект на Неговото внимание. Тогава няма да е пресилено, ако кажем, че Бог търси/издирва създанието, способно да общува с Него. 

Тази лекция е опит да проследим накратко това търсене: от мащабите на Вселената до човешката история.