Липсващото звено: Липса на историческа памет и на приемственост в културата

Дата на събитието

Публична дискусия от поредицата „Липсващото звено“ – Дискусии за най-новата българска културна история.

Въведение в темата: Тони Николов (философ, журналист)
Дискусия: Калин Михайлов (литературовед), Тодор Велчев (астрофизик; сдр. ХАРТА)
Модератор: Тодор Велчев