Православна и протестантска христология - възможности за диалог (дискусия в СУ)

Дата на събитието

Пълен видеозапис на дискусията, проведена в Нова конферентна зала на СУ „Св. Климент Охридски“

Живеем в обстановка на засилваща се хибридна война срещу Европа, европейските ценности и европейското духовно наследство. Все по-явни стават опитите да се инструментализира християнството и, в частност православието, за отявлено политически цели. Невежеството или недостатъчната осведоменост относно другите изповедания са благодатна почва за това. Сдружение ХАРТА подкрепя инициативата „Християни против религиозния екстремизъм“ в усилията да се противостои на такива тенденции.

Като първа по рода си проява на тази инициатива, на 27 март в Нова конферентна зала на СУ „Св. Климент Охридски“ се проведе дискусия „Православна и протестантска христология – възможности за диалог“. Доц. Светослав Риболов (Богословски факултет) и неговият докторант и протестантски пастир Ангел Петков представиха основни моменти в православното и в протестантското учение за личността на Христос. Последваха много въпроси и коментари.