Благовещение в музика, образи и слово: Запис

Дата на събитието

Пълен запис на „Благовещение в музика, образи и слово“, София, Музикален център „Борис Христов“, 26 март, 2015 г.

Музика

Музикалната програма в изпълнение на Христина Василева (сопран) и маестро Йосиф Герджиков (пиано) включва произведения от западната църковна традиция, свързани с възхвала на Богородица/Дева Мария, съпроводени с кратък музикален коментар от маестро Йосиф Герджиков. (Виж интервюто с Христина Василева и Йосиф Герджиков.)

Програма:

Георг Ф. Хендел
(1685–1759)

“He Shall Feed His Flock” (Той ще нахрани стадото си), оратория Месия

“Thou didst blow”, оратория Израел в Египет

“Oh! Had I Jubal’s Lyre”, оратория Иисус Навин

Йохан С. Бах
(1685-1750)

“Bist du bei mir” (Бъди до мен)

“Mein Glaubiges Herze” (Мое вярващо сърце), ария из Кантата за Петдесетница

Волфганг А. Моцарт 
(1756–1791)

Laudate Dominum, из Vesperae solennes de confessore, K 339, Псалм 117

Alleluia из мотета Exsultate Jubilatе, KV 165

Шарл Гуно
(1818–1893)

„Аве Мария“, химн към Богородица по Прелюд в до мажор от Й. С. Бах

Сергей Рахманинов
(1873–1943)

„Богородице Дево, радуйся“

Добри Христов
(1875–1941)

„Во Царствии Твоем“

Димитър Ненов
(1901–1953)

„Святата“, песен по стихове на Елисавета Багряна

Франц Шуберт
(1797–1828)

„Аве Мария“, химн по поемата на Уолтър Скот „Дамата от езерото“

Образи

Богословско-визуална част „Иконография на Благовещение“ с участието на Мариан Томов, реставратор и графичен дизайнер. Презентацията включва и репродукции на западни и източни изображения на Благовещение, с които ще бъдат показани разликите им и в технологичен и иконографски аспект.

Анотация: Произходът на съвременната православна иконографията на Благовещение има два основни източника: писани документи – свещеното Писание и монументални изображения, които не са много по-късни от писмените. Ще проследим генезиса, развитието и символиката на иконографските елементи, както и влиянието на технологията на живописта върху развитието ѝ.

Слово

Образователно-дискусионна част за празника Благовещение и образа на Дева Мария от източноправославна и протестантска гледни точки:

Венцислав Каравълчев (от православна страна) разказва за произхода и съдържанието на празника Благовещение: Кога възниква? С какво е свързан? Как се е развил през вековете? Какво означава за нас днес и какво е неговото послание?

Радостин Марчев (от протестантска страна) представя образа на Дева Мария от два донякъде различни ъгъла: някои общи за цялата християнска традиция аспекти, от една страна, като името Богородица, девственото зачатие и христоцентризма, и някои конкретно протестантски акценти, от друга, като отношението спрямо молитвите към Дева Мария, нейното участие в спасението и вседевството. Накрая той предлага насоки как протестантите биха могли да почерпят духовен опит от живота и образа на Дева Мария и какво отношение към тях биха могли да имат нейните думи „отсега ще ме облажават всичките родове“. (Виж статиите му „Мария за протестантите“ и „Мария между две традиции“.)