Докосване до ръкописите

Няколко кратки видео-клипчета от Тиндейл Хаус, Кеймбридж

Чрез тези три кратки видео-материали ще ви заведем задочно на едно специално място в Кеймбридж, Англия. Там, с помощта на специалистите, ще се запознаем с някои от документираните свидетелства за случилото се около първия Великден в историята.

Тиндейл Хаус е център за библейски изследвания в Кеймбридж. Там работят неголям брой изследователи, специалисти в областта на библейските документи: историческите източници, на които се основава текстът на Библията в различните ѝ преводи.

Целите на центъра обаче съвсем не се свеждат само до академичната общност и дейности. Стремежът е да се предоставят различни възможности за използване на ресурсите, с които разполага центърът. Това е от полза за всеки, който се интересува от библейските събития, но няма достатъчно знания или достъп до специализирана литература. Един от материалите, предназначен за широка публика, са следните видео-клипчета, които ви представяме, снабдени с български субтитри, публикувани в youtube и на сайта на центъра.

Какво казват специалистите за процеса пред Пилат?

„Не е ли забележително? Пилат изказва една истина за Исус: че не намира никаква вина в Него, и все пак изглежда неспособен да изслуша Исус…“

Д-р Дирк Йонкинд, изследовател в Тиндейл Хаус, разглежда най-стария известен ни ръкопис с текст от Новия завет и показва как този къс от папирус предава историята на процеса срещу Исус пред Пилат.

Какво би се случило, ако преглеждате кутия с части от стари ръкописи и попаднете на къс хартия с тези букви, изписани върху него? Знаците в някои от тези късове хартия са много стари, много повредени и надали дават някаква представа какво всъщност е написано. Е, тук имаме думата „юдеин“, която личи доста ясно. А ето и глаголът „показвам“… С това не напредваме особено много. Може би другата страна на парчето ще ни бъде от помощ? Ами, това може да е фразата: „цел се родих“. И изглежда, че това е краят на думата „свят“. Възможно ли е текстът да е от Новия завет? И наистина, след известно търсене, сравняване и преглеждане, стигате до Евангелието от Йоан, 18 глава, и изведнъж всички букви си идват на мястото. Разполагате със съвършено четим текст. Същото се отнася за обратната страна – текстът тече така гладко, както можете да си представите. Това е ръкопис от Йоан 18 глава.

Нещо подобно се случило през 30-те години на ХХ век, когато един изследовател подреждал папирусни ръкописи с текстове на древногръцки в една кутия. На един от тези фрагменти той открива гръцкия еквивалент на английския превод на Йоан 18 глава. Въз основа на стила на изписване, фрагментът е датиран към първата половина на II век. И макар че са открити и други антични папирусни фрагменти от Новия завет, този ръкопис си остава най-старият, който ни е известен.

Текстът на този препис описва как обвинителите на Исус настояват Той да бъде разпънат на кръст от римляните. И последните букви на лицевата страна на фрагмента са от въпроса на Пилат към Исус: „Ти Юдейският цар ли си?“ След това имаме липсващ текст до края на страницата, но на гърба на фрагмента разказът продължава с отговора на Исус към Пилат. Той обяснява, защо е дошъл на този свят: „С тази цел се родих…“ Защо е дошъл Исус? „…за да свидетелствам за истината. Всеки, който е от истината, слуша Моя глас.“ Исус поставя на Пилат въпрос: „Ти от истината ли си или не? Слушаш ли моя глас или не?“ Но Пилат не отговаря. Той не стига по-далеч от опита да не послуша гласа на истината. Всичко, което успява да каже, е: „Що е истина?“ Пилат пак излиза навън. И последните букви на нашия малък фрагмент са от гръцката дума за „не“. Пилат не намира вина в Исус.

Не е ли забележително? Пилат изказва една истина за Исус: че не намира никаква вина в Него, и все пак изглежда неспособен да изслуша Исус.

Тук текстът на нашия ръкопис прекъсва, но историята на Исус продължава. В частта, която липсва в ръкописа, но присъства в много други, четем как Исус е бичуван, бит, прикован на кръст и как умира, но на третия ден възкръсва. И Неговите последователи проповядват Благата вест и хиляди са тези, които са повярвали в нея. И много хора преписват Евангелията, които съдържат учението на Исус, създавайки с течение на времето хиляди ръкописи. Повечето от най-ранните ръкописи са загубени през вековете. Но някои много ранни от тях са оцелели. Този фрагмент е най-старият, с който разполагаме досега.

Какво казват специалистите за разпятието на Исус?

— И това е, което е запазено в този ранен сборник с еврейски предания?

— Да, самият обвинителен акт срещу Исус.

Д-р Питър Уйлямс и д-р Дейвид Инстоун Бруър разглеждат Мюнхенския талмуд, съдържащ традиционни юдейски учения, и откриват как дори изтритият текст свидетелства за разпятието на Исус Христос. 1

— Намерих го!

— Да го видим тогава.

— Тук е най-ранното пълно копие на Талмуда, съдържащо древноеврейските писмени предания. То е в ръкописна форма, преди отпечатването на книгата; така е дело на книжници.

— Това са частите, които са изтрили, така ли?

— Папата не би позволил отпечатването на Талмуда, ако съдържаше злословия срещу Исус. Затова евреите са ги изтрили, за да получат позволение да го отпечатат. Но ето тук, на това място, са премахнали истинско историческо предание. Това е много ценно за нас…

— Значи това е важно свидетелство за Исус от еврейски източник, което е доста трудно за разчитане?

— Да, много е трудно…

— Но как бихме могли да разчетем изтритото?

— Сканирал съм го в електронен вид и съм увеличил образа, за да е по-четим. Отдолу съм добавил превода, за да се вижда какво пише. Ето и откъса за Исус. Ще ти прочета превода, с който разполагам:

В навечерието на Пасхата те обесиха Йешу Назарянина. И глашатай излезе пред него за 40 дни, [казвайки]: „Йешу Назарянина ще бъде изведен, за да бъде убит с камъни за магьосничество и за заблуждаване и подлъгване на Израил. Всеки, който знае [нещо] в негова защита, е длъжен да дойде и да го заяви“. Но никой не дойде в негова защита, затова те го обесиха в навечерието на Пасхата.

— Да, виждам, че това съвпада с Евангелията по отношение на времето на разпъването на Исус. Но какво да кажем за другите неща, като например, че е бил убит с камъни?

— Имаме навечерието на Пасха, дотук добре. Имаме и други подробности, които не знаем от Евангелията, например обвиненията в магьосничество и в подлъгване на Израил. Но, разбира се, Той не е бил убит с камъни, бил е обесен на кръст и това е, което присъства в оригиналния текст. Изглежда, че са се чувствали неловко от това. Не са искали да кажат "бил е обесен", защото това ще означава, че е бил разпънат на кръст от римляните. Искали са да кажат, че нещата са били под техен контрол и че Исус е бил умъртвен според Мойсеевия закон, т.е. убит с камъни. Така че, те са вмъкнали тези части за убиването с камъни. Виждаш ли разграничението, което съм направил с тъмен и светъл шрифт? Тъмните части са тези, за които имаме потвърждение от други исторически документи – от еврейски, а също от християнски документи, в които се срещат точно същите думи. А другите думи са добавени в опит за пояснение. Затова са добавили „ще бъде изведен, за да бъде убит с камъни“; все едно е бил убит с камъни и после тялото Му е обесено като свидетелство, че е престъпник.

— А какво да кажем за магьосничеството?

— Това е много интересно, защото не могат да те обвинят в магьосничество, ако правиш само трикове и ловко създаваш илюзии. Обвиняват те в магьосничество, ако извършваш реални чудеса, но чрез силата на дявола.

— Значи това показва, че те са били убедени, че Исус е извършвал чудеса?

— Да, вярвали са, че тези чудеса са истински и са били готови да Го убият с камъни за това, но са се опитали да го прикрият с думите, че Той заблуждава Израил. Добавили са тези думи, за да намекнат, че чудесата всъщност са фалшиви. Нелогично е, защото не убиват никого за фалшиви чудеса.

— Откога според теб датира това предание?

— Мисля, че това е самият обвинителен акт срещу Исус. Запазили са го, защото всички са имали спомен за него. Не биха могли да накарат хората да го забравят, но са добавили някои части, за да се отърват от неудобните подробности.

— И това е, което е запазено в този ранен сборник с еврейски предания?

— Да, самият обвинителен акт срещу Исус.

Какво казват специалистите за възкресението на Исус?

Многообразието и характерът на явяванията на Исус след възкресението Му нямат нищо общо с предполагаемите срещи с духове или с религиозни видения. Това е нещо далеч по-истинско, което не може просто да се сведе до известна доза наивност или въображение.

Д-р Питър Уилямс прави кратък обзор на свидетелствата в библейските текстове относно централния факт за християнската вяра: телесното възкресение на Исус Христос.

В самата основа на християнството стои телесното възкресение на Исус Христос. Но може ли всичко да е било нагласено? Имаме ли някакви основания да вярваме в него?

Всъщност, да. Съществуват две основни линии на аргументация. Първо, че гробницата е била празна. Тялото на Исус не е открито. И второ, многообразието в характера на явяванията на възкръсналия Исус. Можете да допуснете, че поотделно всяко от двете е било нагласено, но взети заедно, двата аргумента са много по-силни.

Да вземем многообразието на явяванията след Възкресението. Исус се явява

 • на мъже и жени поотделно [1 Коринтяни 15:5,7, Йоан 20:14];
 • на мъже и жени в групи [1 Коринтяни 15:5–7, Матей 28:9, Лука 24:36, Йоан 21:4];
 • на групи, наброяващи от 2 до 500 човека [Матей 28:9, Лука 24:15,36, 1 Коринтяни 15:6];
 • в стаи, наоткрито [Лука 24:36 | Йоан 21:12],
 • в Юдея, в Галилея [Лука 24:15,50 | Матей 28:16, Йоан 21:4];
 • извън града и в града [Лука 24:15 | Лука 24:36];
 • отблизо и на разстояние [Матей 28:9 | Йоан 21:4];
 • сутрин и вечер [Йоан 21:4, 20:15 | Лука 24:29],
 • с или без предварителна уговорка [Матей 28:16 | Йоан 20:26];
 • на хълма, край езерото, на пътя [Деяния 1:9, Йоан 21:4, Лука 24:15];
 • седящ, изправен, ходещ… [Лука 24:30, Йоан 20:14, Лука 24:28]

Многообразието е наистина изумително! И Той винаги говори. Яде заедно с хората [Лука 24:43, Йоан 21:15, Деяния 10:41]. Явява се пред възрастни, но никога пред деца.

Многообразието и характерът на явяванията на Исус след възкресението Му нямат нищо общо с предполагаемите срещи с духове или с религиозните видения, които някои хора твърдят, че са имали. Това е нещо далеч по-истинско. Това означава, че нямаме работа с феномен, който може просто да се сведе до известна доза наивност или въображение.

Но защо да приемате думите ми на доверие? Защо сами не прочетете тези текстове?

Нов коментар