Финансите и семейството

интервю с брачния консултант Стоян Георгиев

Стоян Георгиев

Стоян Георгиев е лицензиран брачен консултант и редактор на сайта Semeistvo.bg, посветен на актуални проблеми и въпроси пред българското семейство. Често търсен е по въпроси, свързани със семейните взаимоотношения и отглеждането на децата. Писал е материали, посветени на семейството, за водещи български медии и е участвал в редица телевизионни шоута и предавания, както е и автор на няколко книги, отново посветени на темите около семейството.

Стоян Георгиев притежава Магистърска степен по Семейна терапия и консултиране на лица с увреждания към СУ „Климент Охридски“ и бакалавърска степен по Начална педагогика към същия Университет. Сертифициран брачен консултант по интензивния терапевтичен метод на Смоли, САЩ. Женен, с три деца.

Г-н Георгиев, разкажете ни малко за себе си, за вашето семейство и за професионалния ви път като семеен консултант.

Стоян Георгиев със съпругата си

Заедно със съпругата ми имаме близо 11-годишен брак и 3 деца, които обичаме повече от всичко. Не знам на какво се дължи това, но и за двамата едно от най-важните неща в живота ни е да изграждаме силна семейна идентичност и да позволим на християнския ни мироглед и ценности да проникне във взаимоотношенията между нас, да се прояви във взаимоотношенията с децата ни и между членовете на семейството като цяло. Работя с деца и семейства от около 10 години, като през последните 5 години съм се фокусирал основно върху семейна терапия на брачни двойки. Активно съм ангажиран и в дейността на моята църква – Християнски център „Прелом“.

Какво ви подтикна да започнете да работите в областта на семейното консултиране?

Започнах професионалната си кариера преди всичко подтикнат от желанието си да помагам на двойките. Днес семейството като легален съюз между един мъж и една жена, както и децата, се намират под обстрела на левите идеологии, прониквали общо взето навсякъде. Семействата повече от всякога се нуждаят от подкрепа, насърчение, разбиране и състрадание. Професионалната помощ е изключително важна в случая, тъй като дори и една среща с опитен семеен консултант може да промени изцяло живота и курса на двойката. Стремя се да правя това преди всичко с личен пример.

Колко важен е въпросът за финансите за изграждането на едно ново семейство и защо?

Широко разпространена идея е, че ако двама души се обичат достатъчно, те едва ли ще срещнат сериозни трудности в своето общуване, ако пред тях се изправят финансови планини. Разбира се, до известна степен това е наистина така, но погледнато реално, уменията за управление на семейните финанси имат фундаментално значение за адекватното функциониране на един брак. Пренебрегването на развиването на умения от страна и на двамата партньори в тази област може да причини най-малкото напрежение и дори да застраши целостта на връзката.

Какви промени е нужно да настъпят за двамата в брака, с каква част от индивидуализма си трябва да се разделят, за да положат добра основа на общите си финанси?

И за двамата партньори е важно да осъзнаят, че всеки има както отговорност, така и право на глас по отношение на финансите. Недопустими са едноличните решения, независимо кой докарва повечето пари. Финансовите решения следва да се взимат заедно след задълбочени разговори и изясняване на целите. Ключово е разбирането, че ако единият партньор е по-склонен към харчене, ще е необходимо да нагоди навиците си към изработения годишен и месечен бюджет, както и към дългосрочните финансови планове на семейството. От друга страна, партньорът, склонен към прекалено спестяване, може би ще трябва да реши, че отделените средства за забавления не са непременно нещо негативно. Ето защо именно изработването на семеен бюджет може да помогне и на двамата партньори да напаснат навиците, склонностите и темперамента си по отношение на тази сфера от семейния живот.

Какви са възможните проблеми за стабилността на семейството, ако единият от двамата брачни партньори има много по-големи приходи от другия или другият няма въобще никакви приходи? Например проблем ли е, ако човекът с по-големите приходи в семейството е жената? Проблем ли е, ако само мъжът работи, а жената няма приходи и се чувства зависима от неговата „милостиня“? Как семейството да избегне подобни капани?

Тъй като често ми се налага да съветвам двойки още преди да сключат брак, задължително разиграваме всеки един от тези сценарии предварително. Това намалява значително риска от изненади при един следващ етап от развитието на връзката. Необходимо е да има съгласие за това кой ще извършва водещата роля при осигуряването на паричен поток за семейството. Консултирал съм двойки, при които жената е на висока и отговорна позиция с голяма заплата, а мъжът – работник. Смятам, че ако има зряло поведение и от двете страни, е възможно да се намери необходимия баланс в подобна ситуация. Все пак съветът ми конкретно към мъжа е да не се отказва да търси нови начини, чрез които да повиши доходите си.

децата

Как се гради общ бюджет (общо планиране и разпределяне на средствата)?

Всъщност бюджетът не би трябвало да е самоцел, а инструмент за постигането на конкретна цел, за да изпълни семейството своята мисия. Винаги насърчавам семействата да започнат с изработването на Изявление на семейна мисия, която да дефинира какво точно искат партньорите да постигнат като семейство по време на своя земен път. След това им давам да попълнят балансов лист с всичките им активи, които притежават, както и пасивите (задължения и кредити). След като изчислят каква е нетната им стойност те могат да си поставят 20-годишни и 5-годишни финансови цели, които са ясно написани. Едва сега могат да преминат първо към изготвянето на годишен, след това – на месечен бюджет. Важно е в края на всяка година двойката да сяда заедно, за да провери до каква степен са постигнали своите годишни финансови цели, както и да анализират какво се случва с дългосрочните. По същия начин е добре двамата да изготвят бюджет в края на всеки месец за началото на следващия, като преди това са анализирали харчовете си от предишния. В нашия бюджет ние първо отделяме разходите за благотворителност и спестяване, преди да преминем към останалите категории разходи като храна, транспорт, облекло, сметки и медицински разходи. Стремим се да планираме годишните си ваканции още в началото на годината и никога не се лишаваме от възможността да излезем заедно със съпругата ми без децата на кафе, ресторант или просто сред природата, за да инвестираме в брака си.

Кои са най-често срещаните заблуди и пречки при формирането на общия бюджет?

Една от най-често срещаните заблуди е идеята, че това е нещо много сложно и нехарактерно за националната ни култура. Друг широко-разпространен мит е, че не се нуждаем от бюджет, защото не разполагаме с достатъчно средства. Всъщност всеки ВЕЧЕ действа според свой собствен бюджет – въпросът е в това дали той е отражение на онова, което се случва само в главата и емоциите ни, плод на моментните ни желания и импулси или е целенасочено планиран, за да отговори на конкретните ни цели като семейство. Широко разпространен също е митът, че няма нужда да участват и двамата партньори при изготвянето на бюджета, ако на някой се отдава да прави това по-добре.

Казвате, че двамата партньори участват заедно в съставянето на бюджета, но като че ли е необходимо единият от тях да бъде координатор на изпълнението на взетите решения – да следи разпределението на средствата, да записва приходите и разходите в книга и т.н.

О, разбира се – даже е препоръчително бюджетът да се изработва от единия партньор, който е по-талантлив в областта на финансите или разполага с повече време. Тази стратегия е значително по-ефективна! В нашето семейство аз изработвам годишните и месечните бюджети и ги представям в края на всяка година или месец на съпругата си, като я оставям да даде предложения, да коригираме някои категории и да излезем с общо решение.

Възможно ли е да говорим за спестяване, ако финансите ни хронично не достигат всеки месец?

Ако финансите не достигат хронично всеки месец, значи трябва да се провери в какви точно категории се изразходват, тъй като управлението на парите е 80% добри навици и едва 20% знание какво да правиш с тях. Ако семейният доход е твърде нисък, значи е дошло време за нова работа, допълнителен доход, преквалификация или стартиране на частен бизнес. За съжаление твърде много сектори в България са зависими от държавата, в резултат на което повечето семейства в действителност живеят на ръба или дори под него.

Как можем да постигнем съгласие по спорни харчове: нещо, което аз намирам за важно да се купи, а моят брачен партньор смята за излишно?

Принципът е преди всичко следният: „Всеки има право на глас, стига да е в рамките на изработения бюджет и да не е за сметка на основите категории разходи, от които зависи съществуването на семейството.“ Ако е налице преразход, няма как да си позволяваме луксове, дори и да изглеждат съблазнителни.

Може ли в семейството мъжът или жената да имат „личен бюджет“? Това ще навреди ли на сплотеността във финансов план?

Сериозно бих поставил под съмнение ценностите и философията на двойка, която избира да управлява семейните финанси по подобен начин, както и цялостното състояние на взаимоотношението им. Предполага се едно семейство да има общи цели, мечти и желания. За постигането им се обединяват ресурси, усилия и ФИНАНСИ и от двете страни. Представете си, че една компания има за цел производството на обувки – ще оцелее ли тя на пазара, ако всеки от служителите в компанията, включително и лидерите ѝ, започнат да произвежда напълно различен вид продукти или услуги? Примерът е малко груб за сравнение със семейството, но много показателен. За да реализира компанията своя продукт, е необходимо тя да има ОБЩА цел, в която всеки да намери своето място. В рамките на тази обща цел служителите могат да дават своите идеи и предложения, но не и да променят нейната мисия. Чудесно е всеки от партньорите в брака да има своите мечти и желания, но когато се оженят целта вече става обща! Т.е. в рамките на брака, всеки получава и личното си пространство, зачитане и уважение на желанията. Какъв е смисълът изобщо да се ожениш за някого, след като не си готов да му посветиш ВСИЧКО? При подобна философия жената не е съпруга, а по-скоро любовница. Семейството не е семейство, а просто мъж и жена, живеещи заедно. Тогава какъв е изобщо смисълът двамата да живеят под един покрив и да решат, че ще станат едно, както се казва в ритуалната зала? Не е ли това смисъла на брака?

Какво бихте пожелали за 2012 г. на нашите читатели?

В живота сме изкушени да пренебрегнем сферата на семейните взаимоотношения, като приемаме, че тя би трябвало да се развива добре по подразбиране. Ако това неглежиране продължи с години, можем да останем разочаровани от факта, че сме дали на своите най-близки „остатъците от вечерята“. Искрено насърчавам вашите читатели през 2012 г. да поставят приоритетно взаимоотношението с партньора и децата си по-високо от своята кариера и личностна реализация. Това е решение, за което никога няма да съжаляват!

Успех!

Нов коментар