Астрономът Джон Хершел е погребан до Нютон

150 години от смъртта му

Малкият Джон бил тормозен в училище и затова родителите му решили той да премине към домашно обучение. Джон бил единственото дете на великия астроном Уилям Хершел, откривател на планетата Уран и съставител на Каталога на мъглявини и звездни купове (Catalogue of Nebulae and Clusters of Stars) в северното небе. Това му дало възможност още в ранна възраст да се запознае с някои от най-известните учени на своето време. Сетне, като младеж, той изпъкнал сред всички останали таланти в математиката и природните науки. Като студент в Кеймбридж той бил неизменно най-добрият на математическите изпити и на 21-годишна възраст станал най-младият в историята член на Кралското дружество1. По-късно той основава и става пръв председател на Кралското астрономическо дружество.

При пътувания из Европа Джон Хершел се срещнал с други велики учени. Силно впечатлен от нивото на математиката във Франция, той превежда на английски три тома статии от френски учени. Изоставяйки тромавото диференциално смятане по Нютон, той възприема по-ясната система на немския му съперник Готфрид Лайбниц и убеждава своите сънародници в предимствата ѝ. Но всичко това представляват малки приноси в сравнение с тези, които ще донесат на Джон Хершел световна слава като астроном.

Сър Джон Хершел
Сър Джон Хершел (Източник: Wikipedia)

Старият Уилям Хершел подканва сина си да постъпи на държавна служба, която би му осигурила добра обществена кариера. Джон обаче се дърпа. Опитва силите си в правото. След смъртта на баща си, той използва полученото наследство и сам продължава по неговите стъпки в науката. Заедно със съпругата си Маргарет, той заминава на собствени разноски за Южна Африка, за да направи обзор на южното небе и да разшири Каталога на мъглявините и звездните купове. Там семейството прекарва няколко години. Британското правителство му предлага назначение и хубава заплата, но той отказва, за да продължи научните си изследвания.

Прилагайки методите, научени от баща си, Джон Хершел усъвършенства шлифоването на лещи и огледала и конструира в Южна Африка един от най-големите телескопи в света по онова време: рефлектор2 с фокусно разстояние от 6.4 метра (20 фута). С негова помощ той прави подробни сравнения на звездните величини на звездни обекти с блясъка на Луната, чийто образ свежда до точка. Джон Хершел е силно заинтересуван от двойните звезди и открива над 1200 такива обекта. Наблюдавайки въртенето на техните компоненти около общия им център, той успява да пресметне масите им и доказва, че Нютоновият гравитационен закон е приложим и към двойни звезди. Джон Хершел открива три галактики, наименува седем от спътниците на Сатурн и четири спътника на Уран. На него дължим и усъвършенстването на фотографските методи, както и понятията „позитив“ и „негатив“.

Спиралната галактика NGC 10
Спиралната галактика NGC 10, открита от Джон Хершел (Източник: sky.esa.int)

Джон Хершел имал щастлив брак с Маргарет Стюарт, дъщеря на шотландски презвитериански свещенослужител. Тя била жена с благороден характер, посветена на семейството, с изявени интереси към науката и изкуството. Отличавала се с художествен талант (нарисувала забележителни акварели), интереси към ботаниката (заедно с мъжа си описва 131 растителни вида в Южна Африка), педагогически подход (сама обучавала дъщерите си) и помагала на мъжа си при неговите астрономически наблюдения. Джон чувствал постоянно нейната безусловна подкрепа. И не е чудно, че под нейно влияние преживял истинско обръщение към Христовата вяра.

Дейността му оттук насетне дава достоен отговор на разпространената лъжа, че големият учен не може да бъде истински християнин. Вярата му го зарежда с ревностно желание за образователни реформи в Южна Африка - така той дава тласък за развитието на общественото образование в тази страна. Една от подбудите на Джон Хершел личи от думите му: „[искам студентите] да бъдат подготвени за по-високо жизнено равнище, като им преподавам тези неща, които ги свързват с техния Създател и Изкупител“. По отношение на Библията той заявява: „Всички човешки открития изглежда са били направени, за да потвърдят отново и с по-голяма сила истините, дошли свише и съдържащи се в Светите писания“.

След смъртта си на 12 май 1871 година сър Джон Хершел е погребан в Уестминстърското абатство редом със сър Исаак Нютон, един от най-великите физици на всички времена.

Превод с допълнения: Тодор Велчев
Съвместно издания с в. „Зорница“, бр. 5, 2021 г.

1 Националната научна академия на Великобритания, основана през 1663 г. с покровителството на краля и под името Кралско дружество на Лондон за усъвършенстване на естествените познания (The Royal Society of London for Improving Natural Knowledge). (Б. пр.)

2 Телескоп с огледална система. (Б.пр.)

Нов коментар