Корабът „Мейфлауър“ отплава към Нова Англия

400 години от отварянето на една безпрецедентна страница в историята на Америка

На 6 септември 1620 година се отваря нова страница в американската история. След няколко безуспешни опити да отплава от английските брегове, корабът Мейфлауър („Майско цвете“) оставя зад себе си караката1 от същия тип Спийдуел, вдига котва от пристанището Плимут и се отправя към Новия свят.

Корабът Мейфлауър в открито море
Мейфлауър II, съвременна възстановка на кораба (Източник: britannica.com)

На борда се намират 102 пътника (73 мъже и 29 жени) и 30 души екипаж. По съвременните стандарти, корабът е бил малко по-голям от яхта за излети. С дължина малко над 27 метра и с ширина 8 метра, той по нищо не приличал на плавателен съд, който ще промени световната история. Натикани в толкова тясно пространство, пътниците търпят лишения и се борят със сурови метеорологични условия. Но те са пуритани, изпълнени с решимост да намерят своя нова родина и мисионерско поле. Гледат на себе си като поклонници2 на Бога и като „Божия нов Израил“, призван да изгради нов „духовен Ерусалим“ в Америка. От своя страна, моряците от екипажа презират благочестивите поклонници и ги ругаят.

Храната се състояла от суха риба, сирене и бира. Единственият „санитарен възел“ представлявал една кофа. Нямало помещение, където да се изкъпеш. При бури в океана на борда вилнеела морската болест. Недостигът на въздух под палубата причинявал в най-добрия случай гадене. Въпреки всичко, само един човек умира по време на пътуването. Обаче обстоятелствата, с които пътниците на Мейфлауър щели да се сблъскат скоро след пристигането им в „противната и безлюдна пустиня“ (по описанието на един от тях), били далеч по-лоши.

Препис на „Споразумението от Мейфлауър“, направен от Уилям Брадфорд. (Източник: Wikipedia)

Два месеца и пет дена след отплаването от Плимут, корабът акостира край нос Код в днешния щат Масачузетс. Един от водачите на поклонниците, Уилям Брустър, прочита като благодарствена молитва Псалом 100. Преди да слязат на брега, всички те подписват знаменитото „Споразумение от Мейфлауър“: една харта, която ги обвързва да работят съвместно „за общото благо на Колонията, с обещание за всяко необходимо подчинение и покорство“. Съгласно споразумението, те се организират в „гражданско политическо тяло“ и се съгласяват да решават спорните въпроси чрез гласуване. Един от пътниците, Уилям Брадфорд, е избран за губернатор. Този акт превръща бъдещите колонисти не само в религиозна общност, но и представлява пробив в политическата конюнктура – оставайки формално поданици на английския крал, те реално стават самоуправляваща се група. По същество споразумението представлявало църковен завет, подписан от повечето пълнолетни мъже на борда. Сключването му вероятно е предотвратило метеж, тъй като напрежението било силно нараснало по време на плаването.

Достигнали първоначалната си цел, поклонниците дълго обмисляли къде да се заселят. Моряците мърморели и искали да ги свалят насила от кораба, преди да свършат всички провизии. За щастие, някои от мъжете, които слезли на брега, намират горски плодове и семенни растения, с които да допълнят ежедневната храна. Корабът презимува на американския бряг. Недостатъчно подготвени, измират десетки поклонници – едва половината преживяват първата си зима в Нова Англия. Жилищата им били жалки колиби, набързо издигнати от сплетени пръчки и кал. Все пак достатъчно заселници оцелели, за да сложат началото на едно ново общество и да отворят една безпрецедентна страница в историята на Америка, а и на християнството.

Идеята за обществен договор, въплътена в „Споразумението от Мейфлауър“, ще добие още по-голяма значимост в теориите на Джон Лок, Жан-Жак Русо и други мислители. Документът се смята за едно от семената на американската демокрация, а някои изследователи виждат в него първата писмена конституция в света. Християнските идеи оказват сериозно влияние при оформянето на характера на ранното управление на американските колонии. До голяма степен, то се състояло от хора, изгонени от Европа поради своята евангелска вяра.

Превод с допълнения: Тодор Велчев
Съвместно издание с в. „Зорница“, бр. 9, 2020 г.
  • 1. Ветроходен тримачтов кораб, използван през XVI и XVII в. – Б.пр.
  • 2. В литературата често се използва и терминът „пилигрими“. – Б.пр.

Нов коментар