GMacdonald_image

Онези, които не могат да разберат как човешката воля може да бъде свободна и същевременно в зависимост от Божията воля, не са разбрали, че волята на човека е създадена по Божията воля; че именно когато най-много се стреми към свобода, човешката воля е рожба на Божията воля и следователно между тях не може да има естествено противопоставяне или борба. Нещо повече, целият труд на Бога е свързан с това волята на човека да бъде свободна, както е свободна Неговата воля - по същия начин, по който е свободна Неговата воля - чрез съвършената любов на човека към онова, което е истинско, хармонично, законно, съзидателно.

Ако някой каже: "Но не е ли възможно Божията воля да е създала моята воля с намерението да я надвие и пороби?", аз ще отговоря следното: "Такава Воля не би могла да твори, не би могла да бъде Бог, защото включва лъжа и противоречие в себе си. Това би означавало да се създаде воля, която няма да бъде по същество никаква воля. Да създаваш, за да разрушиш, е нещо различно от божественото. Но свободната воля не е свободата да правиш каквото си искаш, а силата да правиш това, което смяташ, че трябва да се направи, дори и пред лицето на иначе непреодолимия импулс. В това наистина се крие свободата.

Цитатът е от книгата “Miracles Of Our Lord” на шотландския писател Джордж Макдоналд.