gabriel_marcel

Благодарността е пазачът на портата на душата срещу силите на разрушението.

Габриел Марсел е френски философ и виден представител на християнския екзистенциализъм. Тъй като последното понятие придобива твърде атеистична конотация, той предпочита да се определя като "нео-сократик".

Марсел се опитва да преодолее отчуждението на човека в един свят, в който „да имаш“ е станало по-важно, отколкото „да бъдеш“. Затова в този свят господства „не съм на разположение“ („l'indisponibilité“), чрез което човек се отдалечава от самия себе си чрез праволинейно "проблемно мислене" ("мислене чрез проблеми"), което не го схваща като тайната в най-дълбок смисъл. В най-важните си творби Être et avoir ("Да бъдеш и да имаш", 1935), Le mystère de l’être ("Тайната да бъдеш", 1951) и L’homme problématique ("Човекът като проблем", 1955) Marcel се противопоставя на опредметеното материалистично-технократично мислене на Модерната епоха.