Постинг за ФБ
 

Това е кратка парафраза на пасаж от писмата на Йохан Волфганг фон Гьоте до неговия литературен помощник, Екерман1:

„Но какво означава любов към родината? Какво се разбира под патриотични дела? Ако един поет е вложил живота си в борбата срещу пагубните предразсъдъци, в отстраняването на тесногръдите възгледи, в просветляването на умовете, в усъвършенстването на вкусовете, в облагородяването на чувствата и мислите на своите сънародници, какво по-хубаво би могъл той да стори? Как би могъл да действа по-патриотично?“

В есето си, „Българче да се наричам“, публикувано в портала kultura.bg, писателят Димитър Бочев цитира този пасаж със следния коментар:

„Изводът, до който гениалният творец стига, ще разочарова умерените български патриоти, а патриотарите ни атакисти и фронтоваци ще вбеси.“