Постинг за ФБ
 

Като заключение на една своя публична лекция в християнски университет, озаглавена „Особеното предизвикателство на истината“ (и преведена на български в три части в списание ХАРТА), богословът Том Райт казва следното:

Трябва да говорим и да живеем словото на истината. Думите, които говорим, и животът, който живеем, трябва да бъдат преди всичко подчинени на любовта. И така да бъдем свидетели за новото творение – особено спрямо онези, които най-много се нуждаят от него: болните и бедните, най-младите и най-възрастните, слабите и плахите. Предизвикателството на истината за нас в утрешния свят е да знаем как с Библията в сърцата и в умовете си да говорим слово на истина на онези, които са на власт, за да говорим слово на любов на онези, които нямат власт.