Постинг за ФБ
Науката има успех, защото дава само ограничени обяснения на точно определени въпроси.
 

Какво разбираме като казваме, че науката ни дава обяснение? Има едно недоразумение – твърди проф. Джон Ленокс в публична дискусия, организирана от Fixed Point Foundation – което упражнява огромен натиск върху младите хора да направят избор между науката и Бога.

Бог не си съперничи с науката като обяснение за Вселената в по-голяма степен отколкото Хенри Форд си съперничи със закона за вътрешното горене като обяснение за един автомобил. Нуждаем се и от двете. Срещал съм професори, които не могат да разберат това, а всяко дете го разбира. Това е изумително! Тази идея, че ако имаме научно обяснение, нямаме нужда от нищо друго е чиста безмислица. Всъщност, науката има успех, защото тя дава само ограничени обяснения на точно определени въпроси. Тя не може да отговори на всички въпроси – не може да ви каже откъде сте дошли, накъде отивате, какъв е смисълът на живота… Да поставяме Бога в позиция на съперничество с науката означава, че не разбираме, че Бог дава един вид обяснение, а науката – друг.