Постинг за ФБ
 
Хелмут Тилике

В популярна статия, озаглавена „Защо празнувам Рождество като християнин?“, немският богослов Хелмут Тилике пише:

„Всички атеисти, нихилисти и агностици имат право в едно: когато казват, че погледът върху протичането на световната история не ни дава опорни точки за познанието на Бога и за „висши мисли“, според които се развива сценарият за този свят. Рождество Христово обаче ни учи да изграждаме, като познаващи, отношението си към света от съвсем друг ъгъл: да не съдим за Бога от структурата на света, а да съдим за тайната на света от Младенеца в яслата. Да съдим за тайната на този свят, който оттук насетне носи тази ясла. Защото ако този Младенец съществува, това е сърцевината на света; тогава Той – казано на философски език – е херменевтичният принцип за разгадаването на света.“

(Прочетете цялата статия.)