Международен семинар "Physics vs. Theology: the big questions in the 21st century"

Кога
Къде
СУ "Св. Кл. Охридски" (Ректорат), Зала 2 (9 юни), Нова конферентна зала (10 юни)

Работната среща-семинар “Physics vs. Theology: the big questions in the 21st century” е част от проекта „Наука и Православие по света“ към Института за исторически изследвания при Националната фондация за научни изследвания, Атина (Гърция), финансиран от Фондация „Темпълтън“ (САЩ). Съорганизатори в България са гражданско сдружение ХАРТА и Софийският университет „Св. Климент Охридски“. 

Семинарът е с отворен вход и ще се проведе от 9:00 до 16:30 в Зала 2 (четвъртък, 9 юни) и от 9:00 до 20:00 в Нова конферентна зала (петък, 10 юни) в Ректората на СУ "Св. Климент Охридски", под председателството на д-р Стоян Танев (Carleton University, Canada) и протопрезвитер д-р Кристофър Найт (St. Edmund's College, Cambridge, UK). (За по-подробен разпис на програмата вж. по-долу.) Работният език е английски, без осигурен превод.

Някои от целите на семинара са:

  • Да се проведе открита дискусия, която да допринесе за формирането на православни гледни точки по въпроси, възникващи от взаимодействието между физика и богословие.

  • Да привлече вниманието на по-широка аудитория, интересуваща се от християнския поглед върху етичните въпроси, възникващи от напредъка на физиката и технологиите.

  • Да откликне на подновения интерес към разбирането на връзката между Бога, човека и света.

  • Да обсъди предишни отговори по темата за взаимодействието между физика и богословие в светлината на новите въпроси, поставени от най-новите научни и технологични постижения.

Участници и доклади

Stoyan Tanev, PhD in Physics and in Theology, Associate Professor, Carleton University, Canada
Apophaticism in Orthodox theology and the apophaticization of quantum mechanics

Very Rev. Thierry Magnin, PhD in Physics and PhD in Theology, President-Rector for Humanities, Catholic University of Lille, France
Non-separability, Complexity and Creation by Relationships

Very Rev. Nikolaos Loudovikos, PhD in Theology, Professor, University Ecclesiastical Academy of Thessaloniki, Greece
(Bio)Technology as the Definite and Unfallen Utopia: From Heidegger and Freier to Bostrom, Stuart Russell, and the Dark Star of Desire

Georgi Kapriev, D.Sc., Professor of History of Philosophy, Sofia University, Bulgaria
The structures of time in Byzantine philosophy

Nidhal Guessoum, PhD in Astrophysics, Professor, American University of Sharjah, UAE
Physics and Religion: What Kind of Relation?

Very Rev. Christopher Knight, PhD in Astrophysics, St. Edmund's College, Cambridge, UK
Realism and Idealism: Converging Perspectives from Patristic Thinking and the Philosophy of Science

Todor Veltchev, PhD in Astronomy, Associate Professor, Sofia University, Bulgaria
Christian scientific apologetics in the 21st century

Програма

Четвъртък, 9 юни
9:00-12:30 (лекции и дискусии)
14:00-16:30 (лекции и дискусии) 

Петък, 10 юни
9:00-12:30 (лекции и дискусии)
14:00-16:00 (лекции и дискусии)
18:00-20:00 (обобщение и въпроси от публиката)