Агресията – социален проблем на съвремието или на човешката същност?

Кога
Къде
Книжарница-кафе „Защо не?“, ул. „Солунска“ 49, София

Сдружение ХАРТА Ви кани на публичната дискусия „Агресията – социален проблем на съвремието или на човешката същност?“, заедно с писателката Теодора Димова и п-р Станислав Алексиев.

Непрестанната вербална, медийна, физическа и икономическа агресия е станала част от нашето вчера, днес и утре. От ставането и лягането на нашите деца.

Постмодерното време, което изтича и се променя все по-бързо, е характерно с отказ и загуба на авторитети. С отказа от рационален смисъл в каузи и идеи. С многопластовост и взаимодействие на маргинални автономни или групови ценностни системи. Със замяна на оригинала с копието на всяко едно социално-културно, информационно и техническо ниво.

На тези основни повратни точки в културата и ежедневието днешната обстановка се явява наследник – носител, но и антипод. Какво точно ни очаква е въпрос на време, наблюдение и анализ. За сега обаче изглежда, че Модерният проект е завършил. Самоунищожил се е, а постмодерното време е процес на видоизменение. Дали това ще доведе до нова модерност, както някои философи мислят, ние не знаем, но е важно да се обърне внимание на преходното време, в което се намираме в момента – неустойчиво, безценностно и свръхскоростно-информационно. Все по-самотни и все по-затворени в себе си и спрямо другите. Все по-непознаващи себе си и другите.