Представяне на сборник от българска християнска лирика

Кога

Премиера на антологията „Българска християнска лирика“На 31 март (чет­вър­тък) от 18.30 ч. в Ли­те­ра­ту­рен клуб „Пе­ро­то“, НДК, из­да­тел­с­тво „Омо­фор“ ще пред­с­та­ви сбор­ни­ка „Не­бе за зе­мя­та. Бъл­гар­с­ка хрис­ти­ян­с­ка ли­ри­ка – ан­то­ло­гия“.

Кни­га­та е под­гот­вя­на в про­дъл­же­ние на ня­кол­ко го­ди­ни и обе­ди­ня­ва 67 бъл­гар­с­ки кла­си­ци и съв­ре­мен­ни ав­то­ри.

„Когато Личността на Христос е в центъра на едно начинание, тогава се оказва, че тя обединява по чуден начин хора, които нерядко се разполагат от противоположните страни на разнообразни разделителни линии…“, пише в предговора към сборника съставителят доц. д-р Калин Михайлов.

„Поезията е най-древният и най-мощен инструмент за изследване на човешките дълбини и тайните на всемира. Поезията е езикът на вярата. Всъщност всяко истинско стихотворение е молитва… Познавам таланта на повечето мъртви и живи поети, събрали споделените си молитви в тази книга. Те вече са достигнали до Бога, а вярвам, че сега ще достигнат и до читателите“, казва по повод книгата поетът Цанко Лалев.

Книгата ще представят:

Доц. д-р Калин Михайлов
съставител на сборника, литературовед, преподавател по история на западноевропейската литература в СУ

Свещеник Александър Лашков
председател на столичния храм „Св. Троица”

Йордан Ефтимов
литературен критик, преподавател в НБУ

Със специалното участие на музикантите от ТОЧКА.БГ

Къде: Литературен клуб „Перото“, НДК
Кога: 31 март (четвъртък) 2016 г., 18:30 ч.

Събитието във Фейсбук