Втора кино-дискусия върху филма „У дома през август“

Кога

Сдру­же­ние ХАРТА в парт­ньор­с­т­во с кни­жар­ни­ца-ка­фе „За­що не?“ (ул. Со­лун­с­ка 49) има удо­волс­т­ви­е­то да ви по­ка­ни на 26 юни (пе­тък) от 18:00 ч. на вто­ра­та от по­ре­ди­ца­та ки­но-дис­ку­сии в кни­жар­ни­ца­та. Ще гле­да­ме и ще по­го­во­рим за фил­ма „У до­ма през ав­густ“ на аме­ри­кан­с­кия ре­жи­сьор: Джон Уелс с учас­ти­е­то на: Ме­рил Стрийп, Джу­лия Ро­бъртс, Бе­не­дикт Към­бър­бач, Джу­ли­ет Лу­ис и др.

Филмът е създаден в САЩ – 2013г. и има две номинации за Оскар – за главна и поддържаща женска роля (на Мерил Стрийп и Джулия Робъртс).

Филмът е адаптация на едноименната театрална постановка на режисьора Трейси Летс. И тук стилистиката на театралното изкуство определено доминира над кино-подхода в изграждането на сюжета, образите и взаимоотношенията между героите. кино-дискусия върху „У дома през август“ от Джон УелсФакт, който сам по себе си предизвиква доста ожесточени дискусии сред кино-критиците, наред с дръзкия и реалистичен подход в представянето на цялостната проблематика.

Във фокуса на камерата е взривоопасната смес от полярно противоположни характери, личности и съдби, обединени от принадлежността на героите към едно семейство, отдавна отчуждило се и разпръснало се из страната. Събира го погребението на възрастен мъж (Бевърли Уестън – в ролята Сам Шепърд) – съпруг на Вайълет (Мерил Стрийп) и баща на Барбара (Джулия Робъртс), Карън (Джулиет Люис) и Айви (Джулиън Никълсън). Събитие, което става повод с болезнена острота отново да се отворят неизлекувани лични и семейни рани, а дъхът на зрителя да секне от неподправената, но и несмекчена драма на човешките взаимоотношения, лишени от прошката и подвластни на човешките страсти. Филмът провокира зрителя с неприкритата си болка; с цинизма на главната героиня (Мерил Стрийп), страдаща от рак на устата в буквалния и преносен смисъл на думата; с драматизма и динамиката на личните взаимоотношения. На места той плаши с прекалената си откровеност и кара гледащия го да се раздвижи неспокойно в мекото кресло, всеки път, когато открива по частица от себе си във всеки от филмовите перонажи.

Очакваме ви, за да гледаме заедно това предизвикало толкова противоречиви отзиви филмово произведение и да споделим размисли по повдигнатите от него теми.

КОГА: петък, 26.06.2015г. – 18.30 часа
КЪДЕ: Книжарница „Защо не“, ул. Солунска № 49
Модератор на дискусията: Наталия Христова – сдружение ХАРТА