Среща-разговор с писателката Теодора Димова

Кога

Сдру­же­ние ХАР­ТА пре­по­ръч­ва на Ва­ше­то вни­ма­ние сре­ща­та-раз­го­вор с пи­са­тел­ка­та Те­о­до­ра Ди­мо­ва на те­ма:

МО­ЯТ ПЪТ ДО БО­ГА ко­я­то ще се със­тои на 21 юни от 16:00 ч. в кни­жар­ни­ца-ка­фе „ЗА­ЩО НЕ?“, Со­фия, ул. „Со­лун­с­ка“ 49

Модератори:
п-р Данаил Игнатов
Румяна Иванова

Организатор:
Първа Евангелска църква
Медиен партньор:
електронно списание ХАРТА-БГ


Теодора Димова e дъщеря на големия български писател Димитър Димов.

Завършва английска филология в СУ „Кл. Охридски“. Работила е като журналист, преводач, преподавател по английски. Нейни пиеси и романи са номирвани награждавани многократно.

Първата ѝ пиеса „Фюри“ печели през 1987 година награда на конкурс в БНР. През 1999 г. е публикувана в сборника „Нова българска драма“. През 2000 г. печели Първа награда на прегледа на „Нова българска драма“ в Шумен и Специалната награда на името на Маргарит Минков на Третия национален конкурс по драматургия.

През май 2000 г. излиза първият ѝ роман „Емине“, а през 2004 г. нейният втори роман „Майките“ печели голямата награда в литературния конкурс „Развитие“ за нов български роман. През 2007 г. романът „Майките“ печели също наградата на Bank Austria за източноевропейска литература и наградата на София в раздел литература за 2007 г. Следващият роман на Т. Димова, „Адриана“, е номиниран за наградата Вик за 2008 г. Романът ѝ „Марма, Мариам“ печели националната награда за литература „Христо Г. Данов“ за 2010 г. и е сред номинираните за националната награда за съвременна българска проза „Хеликон“ за същата година.

Теодора Димова е активен колумнист в портала „Култура“.