Две академични лекции на теми: Изследвания върху нови антитуберкулозни лекарства - бензотиазинони и пиридомицин и Сътворението: Как да разбираме Битие 1-3 глави предвид съвременните научни постижения.

Кога

На 23 октомври сдружение ХАРТА и ПУ "Паисий Хилендарски, Философско-исторически факултет организират две кадемични лекции с проф. д-р Петер Иминг  (Германия)

КОГА: 23.10.2014, четвъртък 13:30
КЪДЕ: Пловдивски университет, Химически факултет, 12 Аудитория
Тема: Изследвания върху нови антитуберкулозни лекарства - бензотиазинони и пиридомицин.
(Лекцията ще бъде изнесена на английски, без превод)


КОГА: 23.10.2014, четвъртък 16:00
КЪДЕ: Пловдивски университет, Философско-исторически факултет, 27 с.з.
Тема: Сътворението: Как да разбираме Битие 1-3 глави предвид съвременните научни постижения
"И видя Бог всичко, що създаде, и ето, беше твърде добро." (Книга Битие 1:31)

 

На 24 октомври в Пловдивския университет в 5 Аудитория проф. д-р Петер Иминг ще изнесе и две лекции за широка публика на теми:

Произход на живота - съвременни химични теории и накъде сочат те? и Етични аспекти в биологията и медицината от християнска гледна точка.


 

————————————————————————————————————————-

За лектора:

Проф. д-р Петер Иминг е специализирал фармация и химия. Защитава дисертация в областта на фармацевтичната химия. Научните му изследвания са насочени към разработването и синтезирането на нови лекарства, както и към изучаването на молекулните механизми на тяхното въздействие. Понастоящем д-р Иминг е ръководител на катедра “Фармацевтична химия и клинична фармакология”  във Факултета по природни науки на университета в Хале, Германия. Особено се вълнува от въпроса за отношението между наука и религия - и в частност, между науката и християнската вяра, която лично изповядва.

Организатори:

Химически и Философско-исторически факултет на ПУ “Паисий Хилендарски”, сдружение ХАРТА