Дейвид Дуън МБИ

David Doughan MBE

Дейвид Дуън MБИ е плодовит писател, редактор и член на The Tolkien Society. Редактирал е неговото списание "Малорн", както и лингвистичния му бюлетин "Кетар".