Александър Александров

Александър Александров е роден през 1972 година в Плевен. Завършва магистратура като мебелен инженер в Лесотехническия университет. Работи като технически продуктов мениджър в частна фирма в София. Придобива магистърска степен по Теология в Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Понастоящем е редовен докторант по Догматическо богословие в Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Интересите му са в областта на православното богословие, в частност - Патрология и Догматика. Член е на екипа на ХАРТА, женен, с две деца.