Леонид Успенски

Леонид Александрович Успенски е френски иконописец с руски произход и преподавател по иконознание, учен, изследвал иконата на богословско, историческо и археологическо равнище. Автор е на множество трудове, най-ярки от които са „Значението на иконите“ и „Богословието на иконата“. С цялостното си творчество Л. Успенски изпъква като един от най-влиятелните изследователи на иконографията на XX век.