Александър Солженицин

Александър Солженицин (1918-2008) е руски писател и общественик, известен с книгите си „Архипелаг Гулаг“ и „Един ден на Иван Денисович“, в които описва живота в лагерите за тежък принудителен труд в СССР. През 1970 г. му е присъдена Нобелова награда за литература, която обаче получава едва четири години по-късно, през 1974 г., след като е депортиран от СССР и лишен от съветско гражданство. Живее последователно в Швейцария и в САЩ, а през 1994 г. се завръща в Русия. Умира през 2008 г. в Москва.

Ели Визел

Ели (Елеазар) Визел е американски писател и обществен деец от еврейски произход. По време на Холокоста е затворен в лагерите Аушвиц и Бухенвалд, но оцелява. След Втората световна война живее и работи във Франция и в САЩ. Автор е на 57 книги. В политическата си дейност се застъпва за жертвите на потисничеството в Южна Африка, Никарагуа и Косово и категорично осъжда геноцида на арменците в Турция (1915 г.). През 1986 година му е присъдена Нобелова награда за мир.

Ричард Фостър

Ричард Фостър е американски протестантски богослов и популярен автор на книги и статии. Има докторска степен по пастирско богословие от Fuller Theological Seminary. Централна тема на творчеството му са духовният живот и изграждане на вярващите.

Джош Макдауъл

Джош Макдауъл, инициаторът на продължаващата в САЩ кампания „Правилно и неправилно“, е международно известен лектор и автор. Написал е над четиредесет книги, между които „Правилно и неправилно“ и „Как да бъдеш герой за своите деца“.

Джош и жена му Доти имат четири деца.

К. С. Луис

Клайв Стей­пълз Лу­ис (1898–1963) е ро­ден в Бел­фаст, Се­вер­на Ир­лан­дия. През Пър­ва­та све­тов­на вой­на е доб­ро­во­лец на фрон­та. За­вър­ш­ва в Окс­форд, къ­де­то поч­ти 30 го­ди­ни пре­по­да­ва фи­ло­со­фия и ан­глий­ска ли­те­ра­ту­ра. По-къс­но е из­бран за про­фе­сор по сред­но­ве­ков­на и ре­не­сан­со­ва ли­те­ра­ту­ра в Кейм­б­ридж. Ав­тор е на де­сет­ки кни­ги, есе­та и мо­но­гра­фии. В твор­че­ст­во­то си пър­во­на­чал­но е по­вли­ян от Чес­тер­тън; близ­ко при­я­тел­ст­во го свърз­ва с Дж. Р. Р. Тол­кин. Смятан е за един от най-изявените апологети в християнската история.

Димитър Коруджиев

Димитър Коруджиев е роден в София през 1941 г. Завършва българска филология в СУ „Св. Климент Охридски“. Работи като редактор в сп. „Пламък“, сп. „Съвременник“, в. „Народна култура“, изд. „Български писател“. Има над 20 книги, най-известните от които са „Градината с косовете“, „Домът на Алма“, „Фантазия за Сашо Сладура“, „Християнската свобода“. Един от основателите на СДС. Председател на Движение „Християнско възраждане“, което развива широка дейност по вероучение.

Лий Стробъл

Лий Стробъл, магистър по право от Йейлския университет, e следвал журналистика в Университета в Мисури и е работил като редактор по правните въпроси на Chicago Tribune. Носител на множество награди, между които най-престижното отличие на щата Илинойс за разследваща журналистика и журналистика в полза на обществото. Пътят му от атеизма към християнството е описан в книгите Случаят Христос (изд. Нов човек, 2003) и The Case for Faith.

Г. К. Честъртън

Гилбърт Кийт Честъртън (1874–1936) е роден в Лондон. Започнал кариерата си като поет и журналист, той е бил един от малкото английски журналисти, които активно се изказват срещу англо-бурската война. Впоследствие се обръща към прозата и блестящо усвоява най-различни жанрове – от детективски (разказите му за отец Браун са безспорна класика в жанра) до белетризирани биографии. Романите му “The Man who was Thursday” и “The Napoleon of Notting Hill” се отличават със сюжетна занимателност, ексцентричност и парадоксалност на мисленето.