Константин Чипев

Константин Чипев завършва физика в Софийския Университет. Работил е в Института по Молекулярна биология към БАН. От 1989 живее и работи в САЩ като молекулярен и клетъчен биолог. Следи литературата по въпросите на еволюцията и отношението между наука и религия.