Марк Робъртс

Марк Робъртс е магистър по религиознание и доктор по богословие от Харвардския университет (САЩ), специалист по Нов завет и произход на християнството. Преподавал е Нов завет в богословските семинарии Фулър и Сан Франциско. В продължение на 16 години е бил главен пастор на презвитерианската църква в Ървайн, Калифорния. Понастоящем е служител на организацията Foundations for Laity Renewal (Основи за обновление на миряните), която цели "да създава възможности хората да срещнат Бога и да преобразят всекидневния си живот, работата си и нашия свят".

Нанси Лий Демос

Нанси Лий Демос израства в християнско семейство, отдадено на мисията за разпространение на Евангелието по целия свят. Още в ранна възраст, тя се обръща към вярата в Христос и посвещава живота си да бъде Негов служител.

Лари Краб

Лоу­рънс (Лари) Краб е из­ве­с­тен пси­хо­лог, лек­тор, биб­лей­ски учи­тел, по­пу­ля­рен ав­тор, ос­но­ва­тел и ди­рек­тор на ор­га­ни­за­ци­я­та New Way Ministries.