Хенри Шефър

Хенри „Фриц“ Шефър е професор по химия и директор на Центъра по изчислителна и квантова химия към University of Georgia. Бил е номиниран за Нобелова награда и е третият най-цитиран химик в света. Успехът му като учен се изразява и в плодотворното му ръководство на брилянтна школа по квантова химия, в която са работили 42 студенти, 64 докторанти, 40 Postdoc специализанти, както и 44 професори, прекарали значително време там.