Стийв Панкрац

Стив Панкрац е американец, роден и прекарал детството си в Швеция. Живее в България от 2004 г. Има докторска степен по физика. В момента завършва магистратура по богословие.

Преди да дойде със семейството си в България работи като инженер-физик.

Член на екипа на Харта.

Мариана Атанасова

Мариана Атанасова е с магистърска степен по физика от Софийския университет. Занимава се в областта на физика на плазмата. Работи като ст. асистент в Департамента за езиково обучение на СУ. Като най-трудни решения в живота си определя: на първо място това да предаде живота си на Христос (непосредствено след студентските си години), а на второ – да се омъжи за Ивайло Атанасов (през 2007 г.) Обича да общува с хора и не обича еднообразието. Член е на екипа на ХАРТА.

Блез Паскал

Блез Паскал (1623–1662) е роден в Клермон Феран като син на съдия. След ранната смърт на майка му, семейството се премества в Париж, където Паскал преминава обучение по математика под ръководството на баща си и показва удивителни способности. Конструира първата сметачна машина, има уникални приноси в алгебрата и теорията на вероятностите, разработва механиката на флуидите. След известен период на разпуснат живот, има неповторимо преживяване на Божието присъствие и се обръща към християнството през 1654 година.